Nadruk & Ochrona danych

Całkowita odpowiedzialność & Edycja

Projektowanie i realizacja techniczna

  • Usługi online Rieder GmbH
  • Industriestrasse 24, 8404 Winterthur,
  • Szwajcaria

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach

Podczas dostępu do naszej strony internetowej zapisywane są różne dane dostępowe, takie jak adres IP, data i godzina dostępu, nazwa otwieranego pliku itp. Nie dokonuje się oceny danych osobowych. Dla celów statystycznych dane są analizowane anonimowo, np. w celu określenia dziennej liczby wejść na stronę. Dane te są traktowane jako ściśle poufne i nie są przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Cookies

Cookies to małe elementy danych (pliki tekstowe), które strona internetowa może wysłać do Twojej przeglądarki, aby lepiej pomagać Ci w systemach opartych na bazach danych. Użytkownik ma jednak możliwość ustawienia swojej przeglądarki tak, aby powiadamiała go o otrzymaniu pliku cookie lub aby automatycznie je odrzucała. W ten sposób mogą Państwo sami zdecydować, czy chcą je Państwo zaakceptować, czy nie. Jednak brak akceptacji plików cookie oznacza, że funkcjonalność strony internetowej może być ograniczona.

Gwarancja / Zmiany

Wszystkie informacje na tej stronie internetowej są udostępniane bez gwarancji. Nie możemy zagwarantować, że dane te są zawsze w pełni aktualne. Zwracamy uwagę, że strona może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji na tej stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Zastrzeżenie

Wyklucza się wszelką odpowiedzialność firmy Schlegel AG za skutki działań lub zaniechań podjętych na podstawie całości lub części informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Wyraźnie wykluczamy wszelką odpowiedzialność za szkody, w tym szkody następcze, które są w jakikolwiek sposób związane z dostępem użytkownika do strony internetowej Schlegel AG.