Urzadzenia mocujące firmy Schlegel AG

Aufspannvorrichtung

Urządzenia zaciskowe stają się coraz ważniejsze. Szczególnie w przypadku mniejszych serii urządzenie mocujące może się opłacić. Dla firmy Gastrofrit AG, należącej do grupy, opracowano przyrząd mocujący, który wprowadza kilka innowacji.

Do tej pory patelnie frytownic były konwencjonalnie wykonane ze stali chromowej. W praktyce oznaczało to ręczne spawanie, a następnie elektropolerowanie widocznej powierzchni wewnętrznej. Od niedawna patelnia z lustrzanej stali chromowej jest wycinana laserowo z arkusza metalu. W kolejnym kroku jest ona starannie fazowana, a następnie spawana przy użyciu własnego lasera. W ten sposób oszczędza się materiał i operację elektropolerowania. Zmniejszają się koszty i wykorzystanie zasobów.

Uchwyt został opracowany w programie CAD i zmontowany z tworzyw sztucznych z drukarki D3. Przy spawie laserowym z dysz wypływa H2O, aby zapobiec przebarwieniom i zapewnić, że spoina osiągnie najwyższy poziom jakości. Robot do spawania laserowego znajdujący się w zakładzie w Radomiu potrzebuje 32 sekund na wykonanie spoiny o długości 2,2 metra.

Osoba kontaktowa Schlegel Gruppe

Alexander Schlegel

Schlegel AG

Blumenfeldstrasse 14

CH-9403 Goldach

Tel: +41 71 855 80 70

Mobile: +41 79 431 45 02

Email: alexander@schlegel.ch

Urządzenie laserowe

Urzadzenia mocujące firmy Schlegel AG